Skatt på kasino

For alle som skatter til Norge, enten de er nordmenn eller utenlandske statsborgere, er det klare regler for hva som skal beskattes – og hva som ikke skal – av det du måtte få av pengegevinster og spilleinntekter. Alle gevinster over 10 000 kroner skal oppgis i din neste selvangivelse. Det du har vunnet av spill fra Norsk Tipping, skal du ikke betale skatt for – uansett størrelse på gevinst. Men alle gevinster over 10 000 kroner fra utenlandske kasinoer skal i utgangspunktet føres opp som finansinntekt (på samme måte som for eksempel renteinntekter) og beskattes litt rimeligere enn arbeidsinntekter. Men husk å få med fradragene dine først!

Hva regnes som fradrag for «utgift til inntektservervelse» når det gjelder kasinoinntekter? Et godt eksempel er om du vinner mye penger i en pokerturnering på nett. La oss si det kostet 1 000 kroner å delta og du endte opp med 50 000 kroner i premie. Da er det ikke 50 000 du skal skatte for, men 50 000 minus de 1 000 kronene det kostet å delta. Altså «kun» 49 000 kroner skal beskattes. Skattebesparelsen din blir i praksis minimal. En av de mest irriterende sidene av norsk beskatning av kasinogevinster, er at du heller ikke får redusere skatten med tapene du hadde før du vant.

Må jeg betale skatt på kasino?

Når du spiller spilleautomater, turneringer, poker eller bordspill på nettkasino, er det ofte med et ønske om storgevinst eller jackpot. Men det er viktig å huske på at dersom du stikker av med en stor gevinst, vil den som oftest være skattepliktig. Faktorer som kan variere dette er blant annet hvor kasinoet er registrert og hvor høy gevinsten er. Gevinster under 10 000 kroner trenger du ikke skatte på, men dersom gevinsten overstiger dette må du oppgi dette og betale skatt av beløpet. Det er viktig å huske at denne regelen gjelder per gevinst, og ikke per måned eller år.

Skatt på kasino i forhold til for eksempel aksjegevinster

Hvis du kjøper og selger aksjer, skal du betale samme skatt på fortjenesten din som om du vinner på kasino, men det er én viktig forskjell. La oss si at du selger aksjer med to millioner kroner i fortjeneste, og samme året tapte du 1,9 millioner på å kjøpe og selge andre aksjer. Da skal tapene trekkes fra fortjenesten og du betaler 27 % skatt av 100 000 kroner i nettofortjeneste. Hvis du derimot vinner to millioner på et nettkasino, og taper 1,9 millioner på andre nettkasino, får du ikke trekke det. Skatten blir 27 % av 2 millioner (540 000), ikke 27 % av 100 000 (27 000).

Risiko for dobbel skatt på kasino

I verste fall betaler du ikke engang 27 % skatt av gevinstene dine, men risikerer over 50 %. Det kan skje om skattekontoret ditt mener at du har jevnlige gevinster og at du kanskje bruker like mye, eller mer tid, på kasinospilling som en vanlig arbeidsuke. Da kan de finne på å skattlegge kasinogevinstene dine som næringsinntekt, og ikke hobbyinntekt. Ikke bare blir skatteprosenten dobbelt så høy, men du får fremdeles ikke skrive av alt du har tapt på poker eller automatspill utenom de gangene med gevinst. Skatten din kan da fort bli høyere enn gevinst minus alle tapene.

Redusert skatt på kasino som næringsdrivende

En løsning for lavere skatt kan være som et fåtall, norske pokerspillere har gjort. De slutter å spille på kasino som privatpersoner, og oppretter et firma (enkeltmannsforetak, NUF eller aksjeselskap). Så lar de firmaet sette penger inn på kasinokontoen. Når de da fører opp nøyaktig hver krone de satser, taper og vinner, sier norske skattemyndigheter foreløpig at de får lov å trekke av alle utgifter før de tilslutt beregner skatt på det som blir igjen av overskudd. I praksis vil et slikt «kasinofirma» betale svært mye lavere skatt på årlige gevinster totalt, enn hva en privatperson som spilte, tapte og vant like mye ville gjort.

Fordelene med å ha ditt eget firma er alle avskrivningene, som gjør at den totale, årlige skatten blir langt lavere enn for en privatperson. Ulempene er at du må passe på alle tallene og alt du gjør hver eneste gang du spiller, og få registrert hvert eneste beløp. Alt du satser på hvert spinn på automaten må dokumenteres, enten automatisk av et kanskje dyrt dataprogram eller ved at du fysisk skriver og noterer ned alt du gjør. Da vil det føles mer som at du er en regnskapsfører enn en kasinospiller. Spørsmålet blir da: Er det noe artig å gamble hvis det føles som en jobb?

Oppsummering

Husk at denne artikkelen ikke er ment å være juridisk korrekt til enhver tid, men kun en orientering om hva du kan gjøre. Du kan forsøke å skjule kasinogevinstene dine og håpe at ingen oppdager deg og gir deg straffeskatt på toppen av de 27 prosentene, eller oppgi alt og håpe futen behandler deg pent. Du kan også stifte firma og bruke svært mye tid selv, eller penger på å leie inn enormt mye regnskapsføring. Uansett kan du kose deg med alle smågevinstene under 10 000 kroner som ikke er skattepliktige. Og vinner du 100 millioner en dag, så har du heldigvis 73 millioner igjen etter beskatningen.

COMMENTS

Privacy Policy